Plastový kvetináč

  • Inexpensive Plastic Flowerpot

    Lacný plastový kvetináč

    Lacný hrniec do škôlky / dvojfarebný kvetináč sa používa hlavne pri terénnych úpravách, ozelenení krajiny, súkromných záhradách, ozelenení komunít, bytového zariadenia v zemi.